Stacks Image 28
TeleportMe

TherapeutLaat ik me kort even voorstellen…
Ik ben Kristiaan, als therapeut werkzaam in deze praktijk die ik in het najaar van 2011 opgestart heb. Voordien heb ik ruim drie jaar gewerkt in een groepspraktijk.

In juni 2008 behaalde ik het diploma 'licentiaat in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie – optie orthopedische revalidatie' aan de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent.


Gedurende het daarop volgende academiejaar combineerde ik mijn werk als kinesitherapeut met de postgraduaatsopleiding 'manuele therapie' van het IPVK (Instituut Permanente Vorming Kinesitherapie), eveneens te Gent.


In september 2017 ben ik van start gegaan met de vijfjarige opleiding tot osteopaat aan het FICO (Flanders International College of Osteopathy) te Antwerpen. Ik heb deze keuze gemaakt om een bredere kijk te krijgen op lichamelijke klachten en alle systemen die daarmee samenhangen (zenuwstelsel, bloedsomloop, organen,…). Het uiteindelijke doel is om de zelf-genezende mechanismen – waar elk menselijk lichaam over beschikt – zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit gaat verder dan louter manuele behandelingen; het betreft bijvoorbeeld ook advies omtrent voeding en leefstijl.

Stacks Image 40