TeleportMe

PraktijkNaast een wachtruimte bestaat de praktijk uit een oefenruimte en een behandelruimte, waarvan bijstaande foto’s u een impressie geven.

De nadruk in mijn praktijk ligt op de manuele behandeling van allerhande lichamelijke klachten, aangevuld met oefentherapie waar nodig.

Naast de alom gekende indicaties zoals rugpijn, nekpijn, postoperatieve revalidatie, peesletsels en dergelijke, vestig ik graag de aandacht op twee minder gekende indicaties, zijnde:
•   klachten ter hoogte van het kaakgewricht
•  evenwichtsklachten vanuit de nek of het binnenoor


Huisbezoeken zijn eerder uitzondering dan regel. Indien u de eerste weken na een operatie moeilijk te been bent én u in de directe omgeving van de praktijk woont, kom ik in die periode graag aan huis.

Stacks Image 8